Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N4 – N5

Đây là tổng hợp những tài liệu luyện thi năng lực Nhật Ngữ ở trình độ sơ cấp N5 N4 mà Japan, My Love sưu tập được. Cũng không được nhiều, nhưng hy vọng các bạn sẽ luyện thi tốt với những tài liệu ít ỏi này. Mong là cộng đồng sẽ đóng góp thêm nhiều tài liệu N4 N5 hơn nữa trong thời gian tới. Tài liệu cập nhật đến ngày 13.9.2016 gồm :
1. 短期マスタードリルN5 | Tanki Master Drill N5
2. にほんごチャレンジ N4・N5 [かんじ] | Nihongo Challenge N4-N5 Kanji
3. にほんごチャレンジN4[ことば] | Nihongo Challenge N4 Kotoba
4. にほんごチャレンジ N4 [文法と読む練習]| Nihongo Challenge N4 Bunpou to Yomu
5. 耳から覚える日本語能力試験 N4 文法 トレーニング | Mimi kara Oboeru N4 Bunpou
6. 合格できる日本語能力試験 N4・5 | Goukaku Dekiru N4 N5
7. 実力アップ!日本語能力試験 N4 読む(文字・語彙・文法・読解) | Jitsuryoku Appu ! JLPT N4 Yomu
8. 日本語能力試験スーパー模試 N4・N5 | JLPT Super Moshi N4・N5
9. きらり 日本語 N4 語彙 | Karari Nihongo N4 Goi
10. TRY!日本語能力試験 N4 文法から伸ばす日本語 ベトナム語 | Try N4 Vietnamese
11. 日本語能力試験公式問題集 N4 | JLPT N4 Sample Test
12. 日本語能力試験公式問題集 N5 | JLPT N5 Sample Test
13. 新しい「日本語能力試験」ガイドブック 概要版と問題例集 N4、N5編 | The Official Guide Book for JLPT N4 N5
LINK DOWNLOAD :

***FOLDER ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU : 

1. Fshare (update 13.9.2016) : Click here
2. Mediafire (update 13.9.2016) : Click here 
3. Mega (update 13.9.2016) : Click here 
4. Google Drive (update 13.9.2016) : Click here 
5. Mediafire : Click here
6. Fshare Click here

***THEO TỪNG TÀI LIỆU RIÊNG LẺ :

Password unlock link : studyjapanese.net 
1. Tanki Master Drill N5
短期マスタードリルN5
Google | Mediafire | Fshare | Mega
2. Nihongo Challenge N4-N5 Kanji
にほんごチャレンジ N4・N5
[かんじ]
Google | Mediafire | Fshare | Mega
3. Nihongo Challenge N4 Kotoba
にほんごチャレンジN4[ことば]
Google | Mediafire | Fshare | Mega
4. Nihongo Challenge N4 Bunpou to Yomu
にほんごチャレンジ N4 [文法と読む練習]
Google | Mediafire Fshare | Mega
5. Mimi kara Oboeru N4 Bunpou
耳から覚える日本語能力試験 N4
文法 トレーニング
6. Goukaku Dekiru N4・5
合格できる日本語能力試験 N4・5
7. Jitsuryoku Appu ! JLPT N4 Yomu
実力アップ!日本語能力試験 N4 読む
(文字・語彙・文法・読解)
Google | Mediafire | Fshare | Mega  
 
8. JLPT Super Moshi N4・N5
日本語能力試験スーパー模試 N4・N5
Google | Mediafire | Fshare | Mega  
9. Karari Nihongo N4 Goi
きらり 日本語 N4 語彙
Google | Mediafire | Fshare | Mega  
10. Try N4 Vietnamese
TRY!日本語能力試験 N4 
文法から伸ばす日本語 ベトナム語
Google | Mediafire | Fshare | Mega  
11. JLPT Koushiki Mondaishuu N4 
日本語能力試験公式問題集 N4
Google Mediafire | Fshare | Mega 
12. JLPT Koushiki Mondaishuu N5 
日本語能力試験公式問題集 N5
13. The Official Guide Book for JLPT N4 N5
新しい「日本語能力試験」ガイドブック
概要版と問題例集 N4、N5編